Heeft u problemen met het opvoeden van uw kind? U kunt via de gemeente hierbij hulp krijgen van een deskundige begeleider. Deze geeft informatie en advies, maar ook biedt ook begeleiding en ondersteuning. Ook kan de begeleider doorverwijzen naar de juiste instantie.