De blauwe zone bij parkeerplaatsen is bedoeld om langdurig parkeren tegen te gaan. Bij de gemeente kunt u een ontheffing van het verbod op langdurig parkeren aanvragen. De gemeente verleent deze ontheffing onder specifieke, op gemeentelijk beleid gebaseerde, voorwaarden.

U kunt de ontheffing aanvragen door een e-mail te sturen naar info@leiderdorp.nl, of een brief sturen naar het college van b & w, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.