Personenalarmering bestaat uit een alarmunit en een draadloos zendertje, waarmee direct contact kan worden gemaakt met een alarmcentrale die acuut de benodigde hulpverlening in gang zet. Het idee dat, in geval van nood, een simpele druk op de knop voldoende is om hulp te vragen of alarm te slaan, geeft een veilig gevoel.

De aanvraag en inzet van een personenalarmering  verloopt via de zorgverzekering (dus niet via Incluzio). Vaak wordt er gevraagd om  een huisartsenverklaring. Er komt dan mogelijk een apparaat in huis dat via een (vaste) telefoonlijn verbinding kan maken. Als de inwoner op de knop drukt, neemt het apparaat in het huis over en alarmeert de centrale. Die heeft vervolgens de mogelijkheid om via het kastje in huis contact te hebben met de inwoner. Vervolgens wordt via de afgesproken procedure (via eigen netwerk of via professionele opvolging via de thuiszorg) iemand gewaarschuwd. Het contact met de centrale blijft in stand totdat de centralist hoort dat er iemand is gearriveerd.