Personenalarmering bestaat uit een alarmunit en een draadloos zendertje, waarmee direct contact kan worden gemaakt met een alarmcentrale die acuut de benodigde hulpverlening in gang zet. Het idee dat, in geval van nood, een simpele druk op de knop voldoende is om hulp te vragen of alarm te slaan, geeft een veilig gevoel.

De aanvraag en inzet van een personenalarmering verloopt via uw zorgverzekering (dus niet via de gemeente en Incluzio). Wilt u personenalarmering? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.