Het is voor onbevoegden verboden zich te bevinden in of op openbare plantsoenen, groenstroken of grasperken, buiten de daarin gelegen wandelpaden. Onder bepaalde voorwaarden (afhankelijk van de aard van uw verzoek) kunt u bij de gemeente een ontheffing van dit verbod krijgen.