Het meeste reclamedrukwerk dat u in de bus ontvangt, is ongeadresseerd. Als u dit liever niet ontvangt, is er sprake van ongewenst reclamedrukwerk. Ook geadresseerd reclamedrukwerk kan ongewenst zijn. Om te voorkomen dat u (on)geadresseerd reclamedrukwerk ontvangt, kunt u stickers van de gemeente krijgen.

De sticker kunt u bij de receptiebalie afhalen.