Heeft u een bedrijf of instelling en u wilt uw afval kwijt? Er zijn gemeenten die afval inzamelen bij bedrijven en/of instellingen. Hiervoor vragen zij dan een vergoeding. Deze reinigingsrechten dekken de kosten van het inzamelen en verwerken van bedrijfsafval. Het betreft hier afval dat qua aard, omvang en hoeveelheid vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. Informeer bij uw gemeente of zij dit inzamelen en welke kosten daar mee zijn gemoeid.

Met ingang van 1 januari 2020 zijn de belastingtaken overgenomen door de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR). Voor informatie met betrekking tot het verstrekken van kopieën van aanslagbiljetten vanaf belastingjaar 2020 kunt u contact opnemen met de BSGR.

De contactgegevens van de BSGR zijn als volgt:

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland
Bezoekadres: Lammenschansweg 144, 2321 JX Leiden
Postadres: Postbus 1141, 2302 BC Leiden
Website: www.bsgr.nl
Telefoon: 071-5256200