In het kader van de stedelijke vernieuwing kan het Rijk (via de provincie) aan gemeenten geld geven voor het verbeteren of vernieuwen van de stedelijke bouw en inrichting. De gemeente kan u (als burger, bedrijf of instelling) betrekken bij de opstelling van een ontwikkelingsvisie om voor subsidietoekenning aan de provincie voor te leggen.