Bij de gemeente kunt u inzage krijgen in de vastgestelde stedenbouwkundige plannen. Op deze wijze kunt u zien wat de gemeente van plan is met de inrichting van bebouwd gebied.