Wilt u een groot jacht of een recreatiewoning vervoeren binnen de gemeentegrenzen? Het is verboden om goederen te transporteren buiten de wettelijke transporteisen zoals de maximale lengte of breedte van het transport. Onder bepaalde voorwaarden kunt u ontheffing op dit verbod krijgen van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Op de website van de RDW vindt u het aanvraagformulier.