Als u structureel gaat verblijven op een ander adres dan waar u bij de gemeente ingeschreven staat, dan verhuist u. Ook inwonenden (zoals studenten) kunnen verhuizen. Ook kunt u binnen de gemeente verhuizen, zolang u maar van adres verandert. U dient zich te laten inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen.

Het is niet mogelijk om via de digitale aangifte een verhuisdatum in het verleden op te geven. Een aangifte van verhuizing met een verhuisdatum die maximaal vijf dagen voor de aangiftedatum ligt, kunt u alleen schriftelijk of persoonlijk aan de balie bij de gemeente doen.