De basisregistratie personen (BRP, voorheen: GBA) mag persoonsgegevens uit officiële brondocumenten opnemen omdat deze gegevens juist, volledig, actueel en betrouwbaar zijn. Als u geen officiële brondocumenten, zoals een geboorteakte of huwelijksakte, kunt leveren, is het mogelijk om bij de gemeente een verklaring onder ede of belofte af te leggen.

Een dergelijke verklaring kan alleen op afspraak worden afgelegd. Zonodig zal een tolk worden ingeschakeld.