Als u vluchteling of asielzoeker bent, dan is het niet eenvoudig uw weg in dit land te vinden. Op de website www.refugeehelp.com vindt u informatie over verschillende onderwerpen waar u mee te maken kunt krijgen als u een vluchteling bent in Nederland. 

Heeft u een vraag over uw verblijf in Leiderdorp? Stuur dan een e-mail naar info@leiderdorp.nl.