De gemeente levert geen vergunningen af ten behoeve van wapenbezit of wapenverkoop. Voor deze dienstverlening kunt u zich richten tot de politie.

Let op! Vanaf september 2017 is de aanvraagprocedure strenger:

  • U moet uw verzoek in persoon indienen.

  • U moet zelf aanwezig zijn bij de controle van opslagmogelijkheden voor wapens in uw huis of bedrijf.

  • U moet meewerken aan een onderzoek naar uw geestelijke gesteldheid.

  • U moet 3 referenten aangeven.

Op basis van alle informatie beslist de korpschef van de politie of u een vergunning krijgt. Hebt u al een vergunning? Ook dan moet u straks minstens eenmaal de nieuwe procedure doorlopen.