De gemeente levert geen vergunningen af ten behoeve van wapenbezit of wapenverkoop. Voor deze dienstverlening kunt u zich richten tot de politie.