Wilt u een woning gaan gebruiken als kantoor? Het in gebruik nemen van een woning voor andere doeleinden dan bewoning heet het onttrekken van een woning aan de woonruimtevoorraad.