In het kader van stads- en dorpsvernieuwing kunnen projectontwikkelaars en woninginstellingen subsidie krijgen voor het realiseren van woningen op herstructureringslocaties.

De gemeente heeft hiervoor geen eigen regelingen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de provinciale overheid en de Rijksoverheid.