In het kader van stads- en dorpsvernieuwing kunnen projectontwikkelaars en woninginstellingen subsidie krijgen voor het realiseren van woningen op herstructureringslocaties.