De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is per 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op deze pagina leest u over de mogelijkheid om informatie op te vragen of in te zien als inwoner of ondernemer. Dit kunt u doen met een Woo-verzoek (voorheen Wob-verzoek).