In de gemeente Leiderdorp is het niet toegestaan een ligplaats voor een (plezier)vaartuig in te nemen. De bestaande ligplaatsen blijven wel behouden. De gemeente geeft geen bouw- of ligplaatsvergunning af. Voor het in gebruik nemen van een ligplaats voor een woonboot zijn er binnen de wateren van Leiderdorp geen mogelijkheden.