Als u van plan bent een woonboot af te meren in openbaar water moet u hiervoor een ligplaatsvergunning van de gemeente hebben. Als u een woonboot afmeert in particulier water moet u toestemming hebben van de eigenaar. Indien het water openbaar toegankelijk is, heeft u wellicht zowel een toestemming van de eigenaar als een ligplaatsvergunning nodig.