De gemeente heeft voor woonconsumentenorganisaties geen eigen regelingen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de provinciale overheid en de Rijksoverheid.