De gemeente heeft op het gebied van de woonomgeving geen eigen subsidieregelingen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de provinciale overheid en de Rijksoverheid.