In de gemeente zijn standplaatsen ingericht voor het plaatsen van woonwagens.
Of u in aanmerking komt voor een eigen standplaats hangt af van de beschikbare plaatsen en van aanvullende criteria. Voor de plaatsing van een woonwagen is een omgevingsvergunning vereist.