De gasprijzen stijgen flink. Daardoor is bij veel mensen de energierekening een stuk hoger. Dit kan bij huishoudens met lagere inkomens tot problemen leiden. De gemeente Leiderdorp krijgt van de overheid geld om minimahuishoudens een energietoeslag te kunnen betalen. Het college van B&W stelde de regels hiervoor vast. 

Wie krijgt de vergoeding?

Inwoners met een laag inkomen krijgen een eenmalige vergoeding van € 800 per huishouden. Inwoners krijgen deze als zij een inkomen hebben tot 120% van het sociaal minimum. Inwoners met een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ, AIO,Bbz en/of collectieve aanvullende zorgverzekering ontvingen in april een brief over betaling van de energietoeslag. Zij hoeven zelf niets te doen. Het bedrag wordt automatisch overgemaakt op hun bankrekening.

Inwoners die geen brief hebben ontvangen

Zij kunnen de toeslag aanvragen op de website van de gemeente Leiden.

Inwoners die geen recht hebben op de energietoeslag of voor wie energietoeslag geen oplossing is

Zij kunnen bijzondere bijstand aanvragen, op de website van de gemeente Leiden. Let wel op de voorwaarden hiervoor. Er wordt dan gekeken of er een vergoeding vanuit de bijzondere bijstand mogelijk is.