Bomenbeleid

In 2017 is een nieuw bomenbeleidsplan vastgesteld waarin ruimte is voor inwoners om mee te denken over de openbare ruimte. Uitgangspunt van het bomenbeleidsplan is dat het groen bijdraagt aan een fijne leefomgeving. Bomen hebben een positieve uitwerking op de leefomgeving, maar kunnen in specifieke gevallen als overlastgevend worden ervaren, bijvoorbeeld door schaduwwerking. De gemeentelijke richtlijn voor schaduwoverlast in particuliere tuinen is opgenomen in het Bomenbeleidsplan 2017.

Bezonningsonderzoek

Voor de bomen in de gemeentelijke groenstrook aan het Heelblaadjespad is de schaduwwerking in de aanliggende achtertuinen (Lisdoddekreek / Pijlkruidkreek) in beeld gebracht. Hiervoor is opdracht gegeven aan een bezonningsingenieur een bezonningsonderzoek uit te voeren. Door middel van dit bezonningsonderzoek zijn wij nagegaan in hoeverre de bezonningsnorm in de aanliggende achtertuinen wordt behaald, zoals weergegeven in ons bomenbeleidsplan.

Klik hier om het bezonningsonderzoek in te zien.