Leiderdorp onderneemt veel initiatieven om het groen continu op een kwalitatief hoger peil te brengen. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van natuurvriendelijke oevers, ecologische verbindingszones en natuurontwikkeling in de parken en groenstroken. De gemeente Leiderdorp wil die kwaliteiten behouden en versterken door middel van het realiseren van een gemeentelijke ecologische hoofdstructuur. Dat betekent voor het openbaar groen meer natuurwaarden, meer gebruiksmogelijkheden en een aantrekkelijk uiterlijk.

Documenten