Opbrengsten participatie Leiderdorp

Denk mee over het energielandschap van de toekomst! Met deze oproep hebben wij onze inwoners, organisaties en verenigingen gevraagd met in gesprek te gaan over de duurzame opwek van energie in Leiderdorp. De opbrengsten uit deze gesprekken dienen als input voor de definitieve Regionale Energiestrategie (RES) Holland Rijnland en bieden aanknopingspunten om lokaal aan de slag te gaan.

De RES is een regionaal proces. Alle deelnemende gemeenten hebben de gelegenheid gekregen om in gesprek te gaan met hun inwoners over de kansenkaart voor opwek van duurzame energie. Op basis van de opbrengsten van alle gemeenten wordt de RES verrijkt. Wij kunnen helaas op voorhand niet zeggen hoe de input precies verwerkt gaat worden. Op basis van onderstaand participatieproces hebben wij de volgende conclusies getrokken die wij zullen inbrengen in het regionaal project van Holland Rijnland:

• optimaal benutten van daken voor de opwek met zonnepanelen;
• het gebied langs de A4 optimaal benutten voor de opwek van duurzame energie en hier vernieuwend in denken;
• schoonhouden van onze polders om de beleving en de natuurwaarde te behouden;
• optimaal inzetten op lokaal eigenaarschap en coöperatieve ontwikkeling van duurzame energie en de samenleving mee laten profiteren met de opbrengsten;
• in blijven zetten op energiebesparing;
• in gesprek blijven met inwoners en organisaties over opwek van duurzame energie.

Documenten

Kijk hier voor de volledige notitie met uitkomsten van het participatietraject en het vervolg
Kijk hier voor de uitkomsten van de eerste enquete
Kijk hier voor een uitkomst van de tweede enquete

Video's

Leiderdorp moet meer duurzame energie op gaan wekken, wat vindt u daarvan? Welke kansen ziet u? Waar kan het wel en waar vooral niet? Met die vragen zijn wij op 9 december de straat op gegaan! Benieuwd wat de inwoners en ondernemers die wij hebben gesproken hiervan vinden? Bekijk het videoverslag!
Leiderdorp moet meer duurzame energie opwekken! Veel inwoners hebben de afgelopen periode met ons meegedacht over hoe en waar we dit kunnen doen en onder welke voorwaarden. Zij hebben meegedacht over ons energielandschap van de toekomst, waar energie wordt opgewekt met windmolens en zonnevelden. Benieuwd wat er is opgehaald en wat wij hiermee gaan doen? Wethouder Rik van Woudenberg vertelt het in zijn vlog!