De Sociale Agenda Leiderdorp bepaalt het maatschappelijk beleid voor de komende jaren. Het is een plan voor het hele sociale domein. Het sociaal domein bestaat uit alle organisaties, diensten en voorzieningen die mensen ondersteunen. Het zorgt er ook voor de leefbaarheid voor de mensen te vergroten en het meedoen in de maatschappij te bevorderen. In de Sociale Agenda staan maatschappelijke doelen. Hieraan werken wij samen met organisaties en inwoners.

Sociale Agenda Leiderdorp