Wat is een sociale agenda?

Vanaf 2017 is het sociaal beleid van de gemeente Leiderdorp vastgelegd in de Sociale Agenda. Dit bepaalt het maatschappelijk beleid voor de komende jaren. Het is een plan voor het hele sociale domein. Het sociaal domein bestaat uit alle organisaties, diensten en voorzieningen die mensen ondersteunen. Het zorgt er ook voor de leefbaarheid voor de mensen te vergroten en het meedoen in de maatschappij te bevorderen. In de Sociale Agenda staan maatschappelijke doelen. In de Sociale Agenda staan de doelen rondom: zorg en ondersteuning, welzijn, sport, kunst en cultuur.

Nieuwe sociale agenda

In december 2023 heeft de gemeenteraad de nieuwe sociale agenda Leiderdorp vastgesteld. Dit stuk is opgesteld samen met inwoners en partners.

Hieronder is een samenvatting in beeld te zien. Door op de afbeelding te klikken kunt u deze vergroten. De volledige sociale agenda kunt u hier terug lezen.

Wat ging eraan vooraf?