Samenwerken aan een aardgasvrij Leiderdorp

Transitievisie Warmte Leiderdorp vastgesteld

Alle gemeenten dienden uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) te maken. Hierin staat hoe de gemeente aardgasvrij wordt vóór 2050. Op 13 juli 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders de concept Transitievisie Warmte Leiderdorp voor inspraak vrijgegeven. De concept visie lag ter inzage in de periode van 15 juli t/m 10 september 2021. Op maandag 22 november 2021 is de Transitievisie Warmte Leiderdorp aangenomen door de Raad.

Documenten

Hieronder vindt u de documenten. 

U kunt de Transitievisie Warmte (TVW) ook in een digitale interactieve omgeving lezen.

Wat is een TVW?

In de Transitievisie Warmte staat aangegeven hoe de gemeente aardgasvrij wordt vóór 2050 en welke buurten kansrijk zijn om voor 2030 van het aardgas af te gaan. De TVW richt zich op de periode tot 2030 en wordt minimaal iedere vijf jaar herijkt om zo ontwikkelingen en nieuwe inzichten mee te nemen. De visie is het begin van de aanpak om steeds minder aardgas te gebruiken en stapsgewijs over te stappen op duurzame warmteoplossingen in onze gemeente.

De gemeente heeft organisaties, bedrijven en inwoners uit Leiderdorp betrokken bij het onderzoek naar het meest logische warmtealternatief per wijk en waar eventueel gestart kan worden met een nadere verkenning.

Wethouder Rik van Woudenberg: "Om van het aardgas af te gaan moeten we samenwerken. Het is aan u wat de meest passende oplossing is voor uw huis of pand. Wij zorgen ervoor dat wij de mogelijkheden voor u in beeld hebben. Haalbaarheid, betaalbaarheid en betrouwbaarheid zijn belangrijke waarden om daadwerkelijk van het gas af te kunnen, daar zetten wij als gemeente ook op in. Daarnaast biedt de warmtetransitie kansen om de wijken duurzaam in te richten, waardoor het fijn wonen, werken en recreëren is in Leiderdorp, ook voor de toekomstige generaties. Laten we hier samen mee aan de slag gaan!"

Wat kunt u zelf al doen in aanloop naar een aardgasvrije toekomst?

Tips voor energiezuinig(er) leven vindt u op: www.goedleiderdorp.nl.