Samen met de burgemeester vormen de wethouders het college van burgemeester en wethouders, kortweg college of B&W genoemd. Elk collegelid heeft een eigen takenpakket ofwel portefeuille.

De gemeentesecretaris is eerste adviseur van het college en stuurt - als eindverantwoordelijke - de ambtelijke organisatie aan. Zij richt zich in het bijzonder op de faciliterende en stafafdelingen. Daarnaast is zij bestuurder in de zin van de Wet op Ondernemingsraden. Haar aandachtsvelden zijn politiek bestuur, externe contacten en regionale samenwerking.

Persvoorlichting

Voor persvragen kunt u contact opnemen met persvoorlichting via communicatie@leiderdorp.nl.