Op dinsdagavond 2 juli 2019 vond een presentatieavond plaats voor inwoners van de Oranjewijk en Doeskwartier west.

Ongeveer 140 inwoners van het projectgebied hebben de presentatieavond bezocht. Zij kregen een toelichting op de eerste bevindingen van DWA, een overzicht van mogelijke energieconcepten en een presentatie van Omons. Hierin is uitgelegd hoe de tool Omons bij kan dragen in het proces en hoe inwoners hier gebruik van kunnen maken.

DWA had tijdens de informatieavond de energieconcepten nog niet doorgerekend, maar geeft wel vast inzicht in de richting. In het najaar moeten ook de doorrekeningen en overige uitkomsten helder zijn. Op basis van deze uitkomsten, reacties van inwoners, en de inbreng van de gemeente komt er een plan voor de vervolgstappen.

Presentaties: