Onderstaande vragen en antwoorden worden regelmatig aangevuld. Heeft u zelf een vraag? Mail deze dan naar duurzaam@leiderdorp.nl.

Aardgasvrij

Warmtenet in de Leidse regio


In de omgeving van Leiderdorp werken vijf partijen aan het ontwikkelen van een hoofdwarmtenet, dat verschillende dorpen, wijken en gebouwen moet voorzien van warmte. Dit zijn het Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie, Provincie Zuid-Holland, Eneco en Warmtebedrijf Rotterdam. Delen van de gemeente Leiden en de gemeente Leiderdorp zijn al aangesloten op een warmtenet van NUON. Echter, de warmtecentrale van Uniper in Leiden sluit in 2021. Daarom zoekt NUON naar alternatieve warmtebronnen. Een serieuze optie hiervoor is het gebruik van overtollige warmte uit Rotterdam, dat via een leiding met warm water naar de Leidse Regio wordt getransporteerd.

Het provinciale warmtenet bevindt zich op dit moment in een ontwikkelingsfase. Een gezamenlijk team van Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie werkt nauw samen met de provincie en heeft aansluiting gevonden bij lopende projecten van Eneco en Warmtebedrijf Rotterdam. De ambitie is nu om bestaande en nieuwe leidingen te bundelen in een hoofdinfrastructuur in Zuid-Holland. Er wordt toegewerkt naar een open transportnet met een onafhankelijke netbeheerder, waaraan elke warmte-aanbieder kan leveren.

Het project Warmtelevering Leidse Regio heeft als doel restwarmte uit Rotterdam opnieuw te benutten door dit aan de Leidse regio te leveren. Dit sluit aan bij de doelstellingen uit de duurzaamheidagenda en het regionale energieakkoord Holland Rijnland. 
Klik hier voor informatie over het project Warmtelevering Leidse Regio.

Achtergrondinformatie over een warmtenet en uw woning

Wat moet/kan ik nu al doen?

Warmtepompen

Vervangen cv-ketel

Kosten

Bronvermelding

Bij de beantwoording van de veel gestelde vragen is gebruik gemaakt van informatie op de volgende websites: