In het laatste kwartaal van 2021 startten we met het ontwerptraject voor de Acacialaan. Samen met omwonenden en andere belanghebbenden maken we een nieuw ontwerp van de weg dat past binnen de beleidskaders.

Tweede informatieavond 15 februari 2022

Op 15 februari hielden wij een digitale informatieavond om het ontwerp te presenteren. Dit was een eerste schets, het schetsontwerp. Dat betekent dat er nog ruimte is om dingen aan te passen. Hier vindt u de presentatie van deze avond en hier het eerste ontwerp.

Tijdens de informatieavond van 15 februari zijn over het ontwerp veel vragen gesteld. De vragen die zijn gesteld hebben wij samengevat in een vraag en antwoord document. Met deze link kunt u de beantwoording bekijken. Indien u wilt reageren kunt u een e-mail sturen naar info@leiderdorp.nl.

Informatieavond 7 oktober 2021

Op 7 oktober organiseerden wij een informatiebijeenkomst om u te informeren over het proces en de uitgangspunten. Via deze link kunt u de presentatie bekijken. Met de informatie die wij opgehaald hebben, maken wij een schetsontwerp.