In het laatste kwartaal van 2021 startten we met het ontwerptraject voor de Acacialaan. Samen met omwonenden en andere belanghebbenden maken we een nieuw ontwerp van de weg dat past binnen de beleidskaders.

Derde informatieavond 17 mei 2022

Op 17 mei hielden wij een informatiebijeenkomst. Daar lieten wij het voorlopige ontwerp zien. Tijdens de informatiebijeenkomst kon u vragen stellen over het ontwerp. Deze hebben wij daar beantwoord. U kunt het ontwerp terugkijken met deze link en het hangt tot en met 27 mei in het gemeentehuis. Met deze link kunt u bekijken hoe het kruispunt met de Kom van Aaiweg eruit komt te zien.

Voor de herinrichting van de Acacialaan is er ook een onderzoek gedaan naar het kruispunt Acacialaan – Persant Snoepweg. Dit onderzoek is uitgevoerd door DTV consultants, in deze link vindt u het rapport met daarin de uitkomsten van het onderzoek.

Tweede informatieavond 15 februari 2022

Op 15 februari hielden wij een digitale informatieavond om het ontwerp te presenteren. Dit was een eerste schets, het schetsontwerp. Dat betekent dat er nog ruimte is om dingen aan te passen. Hier vindt u de presentatie van deze avond en hier het eerste ontwerp.

Tijdens de informatieavond van 15 februari zijn over het ontwerp veel vragen gesteld. De vragen die zijn gesteld hebben wij samengevat in een vraag en antwoord document. Met deze link kunt u de beantwoording bekijken. Indien u wilt reageren kunt u een e-mail sturen naar info@leiderdorp.nl.

Informatieavond 7 oktober 2021

Op 7 oktober organiseerden wij een informatiebijeenkomst om u te informeren over het proces en de uitgangspunten. Via deze link kunt u de presentatie bekijken. Met de informatie die wij opgehaald hebben, maken wij een schetsontwerp.