De Acacialaan krijgt een andere vormgeving. De gemeente gaat de weg inrichten als wijkweg met 30 km/u. Die maximumsnelheid geldt nu ook, maar dat is niet te zien aan het uiterlijk van de weg. De nieuwe vormgeving moet dat veranderen.

Verkeersbesluit en onderzoek kruispunt

Het verkeersbesluit dat in 2022 is gepubliceerd is samen met het ontwerp definitief vastgesteld. Het verkeersbesluit kunt u teruglezen op Officiële bekendmakingen. Als u zoekt op Acacialaan Leiderdorp vindt u het verkeersbesluit.

Voor de herinrichting van de Acacialaan is er ook een onderzoek gedaan naar het kruispunt Acacialaan – Persant Snoepweg. Dit onderzoek is uitgevoerd door DTV consultants, in deze link vindt u het rapport met daarin de uitkomsten van het onderzoek.

Definitief ontwerp

De gemeente heeft de laatste wijzigingen op in het voorlopig ontwerp verwerkt, dit is gebeurd naar aanleiding van verzoeken van bewoners. Hiermee is het definitief ontwerp vastgesteld, bewoners van de Acacialaan zijn hierover per brief geïnformeerd.

De doorgevoerde wijzigingen betreffen:

  • Het fietspad ter hoogte van Acacialaan 46 t/m 58 is tweezijdig geworden om zo een betere en veiligere fietsverbinding te creëren.
  • 2 extra bomen in het ontwerp.
  • 1 boom wordt behouden in het ontwerp.
  • Meer groen bij ter hoogte van de Kom van Aaiweg.
  • Aansluiting Hoogmadeseweg wordt groener ingericht.
  • Bij de aansluiting kruising Persant Snoepweg/Acacialaan is meer ruimte voor groen.

Bomen en groen

In de Acacialaan worden 24 bomen gekapt. Dit is nodig omdat de wortels de bestrating omhoog duwen,  wortels het riool kapot maken en/of omdat de bomen op het oude riool en andere leidingen staan. Welke boom er precies wordt gekapt en de reden waarom vindt u in de bomen effect analyse.

In de nieuwe inrichting van de straat worden bomen geplaatst en wordt er meer groen aangebracht. Er worden 33 nieuwe bomen geplaatst en er wordt 300 m2 extra groen aangeplant. Dit kunt u teruglezen in de groentoets. Daar waar er nieuwe bomen komen mochten de bewoners bepalen welke bomen er komen. Hierbij keken wij naar de boom die het meest gekozen werd door bewoners. Langs de woningen komt de Persisch IJzerhout te staan. In de middenbermen is gekozen voor de Winterlinde.

Planning

Doordat er een bezwaar is binnengekomen zijn alle voorbereidende werkzaamheden uitgesteld. Als het bezwaar behandeld is, maken wij een nieuwe planning. Daarover informeren wij bewoners van de Acacialaan per brief.

Contact

Projectleider: Dennis Stafleu
Telefoon: (071) 54 58 500
E-mail: info@leiderdorp.nl