De Acacialaan krijgt een andere vormgeving. De gemeente gaat de weg inrichten als wijkweg met 30 km/u. Die maximumsnelheid geldt nu ook, maar dat is niet te zien aan het uiterlijk van de weg. De nieuwe vormgeving moet dat veranderen.

Verkeersbesluit en definitief ontwerp

Vooruitlopend op het definitief ontwerp heeft de gemeente Leiderdorp het verkeersbesluit gepubliceerd voor de Acacialaan. Deze lag vanaf woensdag 31 augustus 6 weken ter inzage op het gemeentehuis van Leiderdorp. Ook kunt u het verkeersbesluit teruglezen op Gemeenteblad | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl). Als u zoekt op Acacialaan Leiderdorp dan vindt u het verkeersbesluit.

De gemeente heeft de laatste wijzigingen op in het voorlopig ontwerp verwerkt, dit is gebeurd naar aanleiding van verzoeken van bewoners. Hiermee is het definitief ontwerp vastgesteld, bewoners van de Acacialaan zijn hierover per brief geïnformeerd.

De doorgevoerde wijzigingen betreffen:

  • Het fietspad ter hoogte van Acacialaan 46 t/m 58 is tweezijdig geworden om zo een betere en veiligere fietsverbinding te creëren
  • 2 extra bomen in het ontwerp
  • 1 boom wordt behouden in het ontwerp
  • Meer groen bij ter hoogte van de Kom van Aaiweg
  • Aansluiting Hoogmadeseweg wordt groener ingericht

Inwoneravond 17 mei 2022

Op 17 mei hielden wij een informatiebijeenkomst. Daar lieten wij het voorlopige ontwerp zien. Tijdens de informatiebijeenkomst kon u vragen stellen over het ontwerp. Deze hebben wij daar beantwoord. U kunt het ontwerp terugkijken met deze link en het hangt tot en met 27 mei in het gemeentehuis. Met deze link kunt u bekijken hoe het kruispunt met de Kom van Aaiweg eruit komt te zien.

Voor de herinrichting van de Acacialaan is er ook een onderzoek gedaan naar het kruispunt Acacialaan – Persant Snoepweg. Dit onderzoek is uitgevoerd door DTV consultants, in deze link vindt u het rapport met daarin de uitkomsten van het onderzoek.

Bomen

Een aantal bomen in de Acacialaan wordt gekapt. Dit is nodig omdat de wortels de bestrating omhoog duwen, omdat wortels het riool kapot maken Of omdat de bomen op het oude riool staan. Welke boom er precies wordt gekapt en de reden waarom vindt u in de bomen effect analyse.

In de nieuwe inrichting van de straat worden bomen geplaatst. Daar waar er nieuwe bomen komen mogen de bewoners bepalen welke bomen er komen. Hierbij kijken wij naar de boom die het meest gekozen wordt door bewoners.  

In het ontwerp staan nummers bij de bomen. In de documenten hieronder staan letters bij de soorten bomen. U kunt aangeven welke soort boom u wilt bij welk boomnummer. Bijvoorbeeld: Boom 1, soort A.

  • In dit document vindt u welke bomen u kunt kiezen voor de middenberm.
  • In dit document vindt u welke bomen u kunt kiezen langs de huizen.

U kunt tot 6 juni 2022 laten weten welke bomen u graag wilt in de Acacialaan. Dat kan door een e-mail te sturen naar d.stafleu@leiderdorp.nl.

Proces

Als de bomen zijn gekozen, verwerken wij deze in het ontwerp. Daarna stellen we het ontwerp vast, het ontwerp is dan definitief.

Planning

  • 17 november: aanvraag kapvergunning (2 weken ter inzage, u kunt een zienswijze indienen);
  • december: verlening vergunning kapvergunning (6 weken ter inzage, u kunt een bezwaar indienen);
  • De (voorbereidende) werkzaamheden worden in ieder geval uitgesteld tot na de definitieve verlening van de kapvergunning. Wij informeren u of de vergunning wordt verleend en wat dat betekent voor het project en de planning daarvan.

Contact

Projectleider: Dennis Stafleu
Telefoon: (071) 54 58 500
E-mail: info@leiderdorp.nl