De Acacialaan krijgt een andere vormgeving. De gemeente gaat de weg inrichten als wijkweg met 30 km/u. Die maximumsnelheid geldt nu ook, maar dat is niet te zien aan het uiterlijk van de weg. De nieuwe vormgeving moet dat veranderen.

Participatietraject

In het laatste kwartaal van 2021 startten we met het ontwerptraject voor de Acacialaan. Samen met omwonenden en andere belanghebbenden maken we een nieuw ontwerp van de weg dat past binnen de beleidskaders.

Inwoneravond 17 mei 2022

Op 17 mei om 19.00 uur houden wij een informatiebijeenkomst. Deze vindt plaats in het atrium van het gemeentehuis. Wij presenteren dan het voorlopige ontwerp. Ook bespreken wij de meest gestelde vragen. Wij vinden het fijn als u zich aanmeldt voor deze bijeenkomst. U kunt een e-mail sturen naar info@leiderdorp.nl, onder vermelding van ‘informatiebijeenkomst Acacialaan’.

Over het voorlopige ontwerp

Op de vorige informatieavond van 15 februari 2022 gaven inwoners hun mening over het schetsontwerp. Met de opgehaalde informatie hebben we het ontwerp aangepast. De opmerkingen hebben wij verwerkt in het voorlopige ontwerp. Wij hebben bijvoorbeeld gekeken naar het aantal parkeerplaatsen, de plaats van het riool, de bomen, de ventweg en zebrapaden. Meer daarover staat in deze bewonersbrief.

Tweede informatieavond 15 februari 2022

Op 15 februari hielden wij een digitale informatieavond om het ontwerp te presenteren. Dit was een eerste schets, het schetsontwerp. Dat betekent dat er nog ruimte is om dingen aan te passen. Hier vindt u de presentatie van deze avond en hier het eerste ontwerp.

Tijdens de informatieavond van 15 februari zijn over het ontwerp veel vragen gesteld. De vragen die zijn gesteld hebben wij samengevat in een vraag en antwoord document. Met deze link kunt u de beantwoording bekijken. Indien u wilt reageren kunt u een e-mail sturen naar info@leiderdorp.nl.

Informatieavond 7 oktober 2021

Op 7 oktober organiseerden wij een informatiebijeenkomst om u te informeren over het proces en de uitgangspunten. Via deze link kunt u de presentatie bekijken. Met de informatie die wij opgehaald hebben, maken wij een schetsontwerp. 

Achtergrondinformatie

De Acacialaan wordt een wijkweg. Dit is een nieuwe wegcategorie. Een wijkweg betekent dat de weg zowel een verblijfsfunctie heeft (een erftoegangsweg) als een verbindende functie (gebiedsontsluitingsweg).

Waarom wordt de Acacialaan een wijkweg?

In het nieuwe mobiliteitsbeleid van Leiderdorp is bepaald dat een aantal wegen wordt ingericht als wijkweg. Deze werkzaamheden vindt u in de nota Circulatie. Meer informatie over de andere werkzaamheden hoort u op een later moment.

Dit staat in de nota Circulatie, die de gemeenteraad in oktober 2020 vaststelde. De nota Circulatie is onderdeel van de mobiliteitsvisie 'Bereikbaar en op weg', die de gemeenteraad van Leiderdorp in januari 2020 heeft vastgesteld. De mobiliteitsvisie 'Bereikbaar en op weg' is uitgewerkt in vier deelnota's: nota Circulatie, nota Langzaam verkeer, nota Openbaar vervoer en nota van beantwoording. De mobiliteitsvisie bevat de doelen en uitgangspunten van het mobiliteitsbeleid 2020-2030. Meer informatie daarover leest u op www.leiderdorp.nl/mobiliteitsplan.

Proces

  • September 2021: Informeren belanghebbenden over de geplande herinrichting
  • Oktober 2021 – februari 2022: Ontwerpfase inclusief participatie 
  • Februari 2022 - mei 2022: Voorbereidingsfase 
  • Juni 2022 – september 2022: Aanbestedingsfase 
  • Oktober 2022 – december 2023: Realisatiefase  

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over de herinrichting van de Acacialaan? Lees dan eerst dit bestand door. Hier hebben wij veelgestelde vragen al voor u beantwoord. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met Dennis Stafleu. Zijn gegevens vindt u hieronder. 

Contact

Projectleider: Dennis Stafleu
Telefoon: (071) 54 58 500
E-mail: info@leiderdorp.nl