De basisscholen 't Bolwerk, De Hobbit en gymzaal Klerkenhof zitten in één gebouw. Dit gebouw is aan vernieuwing toe. We gaan het gebouw klaar maken voor de toekomst. Dat geeft ons ook de kans om het duurzamer te maken.

Wat zijn we van plan?

Het hele gebouw krijgt een grote opknapbeurt. Ook gaan we een deel aanbouwen. We verplaatsen dan de kinderopvang van FloreoKids van locatie De Buit naar de Klerkenhof. Zo zitten niet alleen sport en onderwijs, maar ook kinderopvang op één locatie. De nieuwe locatie noemen we Kindcentrum Buitenhof.

Waar staan we nu?

De gemeente heeft samen met de schoolbesturen van 't Bolwerk (PCBO Leiderdorp) en De Hobbit (PROO Leiden-Leiderdorp), de directie van Sportfondsen Leiderdorp en de directie van FloreoKids een document gemaakt. Dit is het Programma van Eisen. Hierin staat aan welke eisen en wensen de verbouwde locatie moet voldoen.

Participatie

Wij willen over een aantal onderdelen de mening van omwonenden horen. Daarvoor ontvangen zij in het 4e kwartaal van 2022 een uitnodiging.

Planning

  • juli – september 2022: aanbesteding architect;
  • medio september 2022: start architect;
  • november 2022: afronding voorlopig ontwerp;
  • december 2022-  februari: aanbesteding bouwteam;
  • maart – juni 2023: definitief en technisch ontwerp met architect, aannemer en ontwerper;
  • zomer 2023: start verbouwing (afhankelijk van beschikbaarheid materiaal en materieel).

Contact

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar info@leiderdorp.nl. Benoem 'Kindcentrum Buitenhof' in het onderwerp van de e-mail. U kunt ook bellen naar 071 54 58 500.