De basisscholen 't Bolwerk, De Hobbit en gymzaal Klerkenhof zitten in één gebouw. Dit gebouw is aan vernieuwing toe. We gaan het gebouw klaar maken voor de toekomst. Dat geeft ons ook de kans om het duurzamer te maken.

Wat zijn we van plan?

Het hele gebouw krijgt een grote opknapbeurt. Ook gaan we een deel aanbouwen. We verplaatsen dan de kinderopvang van FloreoKids van locatie De Buit naar de Klerkenhof. Zo zitten niet alleen sport en onderwijs, maar ook kinderopvang op één locatie. De nieuwe locatie noemen we Kindcentrum Buitenhof.

Wat hebben we al gedaan?

De gemeente heeft samen met de schoolbesturen van 't Bolwerk (PCBO Leiderdorp) en De Hobbit (PROO Leiden-Leiderdorp), de directie van Sportfondsen Leiderdorp en de directie van FloreoKids een document gemaakt. Dit is het Programma van Eisen. Hierin staat aan welke eisen en wensen de verbouwde locatie moet voldoen. Vervolgens hebben wij een architect gezocht en gevonden, Topos B.V.. Zij maken voor ons het ontwerp. Op 30 maart 2023 hebben wij de omgeving en gebruikers van de locatie het voorlopig ontwerp getoond.

Waar staan we nu?

Het voorlopig ontwerp is bijna klaar. Het gaat daarbij om het ontwerp van het gebouw. Het ontwerp van de schoolpleinen en eventuele verkeerskundige aanpassingen volgen nog.

Wij zijn diverse onderzoeken aan het uitvoeren, zoals een flora- en fauna onderzoek (zie vierde bewonersbrief). Deze zijn nodig voor het vervolg.

Daarnaast zijn we ook gestart met het zoeken naar een bouwkundig aannemer en hopen deze in het najaar te hebben gevonden.

Participatie

Wij willen over een aantal onderdelen de omwonenden raadplegen. Daarvoor zijn wij een klankbordgroep aan het oprichten voor de onderwerpen speelpleinen en verkeer. Notulen van de bijeenkomsten van deze klankbordgroep plaatsen wij op deze projectpagina.

Planning

  • Oktober ’23 – voorjaar ’24: Ontwerp verder uitwerken met beoogd aannemer en installateur
  • Zomer ’24: Start verbouwing
  • Kerst ’25: Verbouwing gereed

Nieuwsberichten

Documenten

Contact

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar info@leiderdorp.nl. Benoem 'Kindcentrum Buitenhof' in het onderwerp van de e-mail. U kunt ook bellen naar 071 - 54 58 500.