De basisscholen 't Bolwerk, De Hobbit en gymzaal Klerkenhof zitten in één gebouw. Dit gebouw is aan vernieuwing toe. We gaan het gebouw klaar maken voor de toekomst. Dat geeft ons ook de kans om het duurzamer te maken.

Wat zijn we van plan?

Het hele gebouw krijgt een grote opknapbeurt. Ook gaan we een deel aanbouwen. We verplaatsen dan de kinderopvang van FloreoKids van locatie De Buit naar de Klerkenhof. Zo zitten niet alleen sport en onderwijs, maar ook kinderopvang op één locatie. De nieuwe locatie noemen we Kindcentrum Buitenhof.

Wat hebben we al gedaan?

De gemeente heeft samen met de schoolbesturen van 't Bolwerk (PCBO Leiderdorp) en De Hobbit (PROO Leiden-Leiderdorp), de directie van Sportfondsen Leiderdorp en de directie van FloreoKids een document gemaakt. Dit is het Programma van Eisen. Hierin staat aan welke eisen en wensen de verbouwde locatie moet voldoen.

Waar staan we nu?

In de afgelopen maanden hebben wij een architect gezocht en gevonden. Topos B.V. gaat voor ons het ontwerp maken.

Participatie

Wij willen over een aantal onderdelen de mening van omwonenden horen. Daarvoor ontvangen zij in het begin van 2023 een uitnodiging.

Planning

  • februari/maart 2023: afronding voorlopig ontwerp;
  • januari - juni 2023: aanbesteding bouwteam;
  • juni - najaar 2023: definitief en technisch ontwerp met architect, aannemer en ontwerper;
  • najaar 2023: doorlopen procedures 
  • winter 2023/24: start verbouwing (afhankelijk van beschikbaarheid materiaal en materieel).

Nieuwsberichten

Documenten

Contact

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar info@leiderdorp.nl. Benoem 'Kindcentrum Buitenhof' in het onderwerp van de e-mail. U kunt ook bellen naar 071 54 58 500.