Kinderopvang FloreoKids en de Protestant Christelijke basisschool de Kastanjelaan zitten sinds 2013 in één gebouw. Samen vormen zij Kindcentrum De Brink. Het schoolplein van de basisschool biedt al jaren te weinig praktische speelruimte voor haar leerlingen. Ieder jaar weer krijgt de buitenspeelruimte het laagste rapportcijfer van de ouders in het klanttevredenheidsonderzoek van de school.

Wat zijn we van plan?
 

Het schoolplein krijgt een grote opknapbeurt. Ook wordt het plein uitgebreid. De gemeente heeft laten onderzoeken of het nieuwe stuk grond als schoolplein gebruikt mag worden. Dit bleek ruimtelijk en financieel haalbaar. Op basis hiervan heeft de gemeente een stuk grond aangekocht.

Hoe hebben wij u betrokken? 
 

We hielden over dit plan op 28 september 2022 een bewonersavond. Hierin informeerden wij u over het wensplan en kreeg u de gelegenheid om al uw vragen en suggesties aan ons mee te geven.

Op 29 november 2022 vond er nog een bewonersavond plaats. Tijdens deze avond gingen we in op uw vragen en suggesties. Naar aanleiding hiervan zijn na deze avond nog diverse gesprekken gevoerd met omwonenden en is het wensplan op onderdelen aangepast.

Op 21 februari 2023 is er een laatste bewonersavond gehouden op het gemeentehuis. Tijdens deze avond zijn vragen behandeld die voorafgaand en tijdens de avond werden gesteld. Afgesproken is dat wij op alle vragen en suggesties terugkomen. Zodra het college een besluit heeft genomen, informeren wij de omwonenden en gemeenteraad per brief.

Waar staan we nu?


Op dit moment zijn wij in afwachting van de resultaten uit de second opinion op ons eerder afgegeven verkeersadvies. Op 10 maart 2023 hebben wij de aanwezigen van de bewonersavond op 21 februari 2023 hierover per mail geïnformeerd.

Planning


Wij hopen u in april 2023 te informeren over het besluit van het college. Vervolgens maakt de Kastanjelaanschool de stukken voor de omgevingsvergunning gereed voor indiening. Hierover informeren wij u op deze projectensite.

Documenten

Presentatie 28 september 2022
Geluidsonderzoek DGMR
Figuur 5 uit het geluidsonderzoek
Wensplan 28 november 2022
Presentatie 29 november 2022
Vragen en antwoorden
Voorlopig ontwerp 23 december 2022
Bodemonderzoek
Archeologisch onderzoek