Kinderopvang FloreoKids en de Protestant Christelijke basisschool de Kastanjelaan zitten sinds 2013 in één gebouw. Samen vormen zij Kindcentrum De Brink. Het schoolplein van de basisschool biedt al jaren te weinig praktische speelruimte voor haar leerlingen. Ieder jaar weer krijgt de buitenspeelruimte het laagste rapportcijfer van de ouders in het klanttevredenheidsonderzoek van de school. Om deze reden heeft het PCBO de gemeente gevraagd om te onderzoeken of het schoolplein kan worden uitgebreid.

Wat zijn we van plan?

Het schoolplein krijgt een grote opknapbeurt. Ook wordt het plein uitgebreid. De gemeente heeft laten onderzoeken of het nieuwe stuk grond als schoolplein gebruikt mag worden. Dit bleek ruimtelijk en financieel haalbaar. Op basis hiervan heeft de gemeente het stuk grond aangekocht.

Hoe hebben wij u betrokken? 

Op 28 september 2022 hebben wij een bewonersavond georganiseerd. Hierin informeerden wij u over het wensplan voor de herinrichting van het schoolplein. Ook kon u vragen stellen en suggesties aan ons mee geven.

Op 29 november 2022 vond er nog een bewonersavond plaats. Tijdens deze avond gaven wij antwoord op uw vragen en suggesties. Na deze avond zijn nog diverse gesprekken gevoerd met omwonenden. Het wensplan is hierdoor op een flink aantal onderdelen aangepast.

Op 21 februari 2023 was de laatste bewonersavond. Tijdens deze avond zijn vragen behandeld die vooraf en op de avond zelf zijn gesteld. De wethouder beloofde dat er een second opinion op het interne verkeersadvies zou komen. Ook liet hij weten alle belangen zorgvuldig en integraal af te wegen in het college. Dit nadat de school de omgevingsvergunning had ingediend. Bovendien beloofde hij omwonenden en de gemeenteraad direct na besluitvorming een brief te sturen met hierin een toelichting op het besluit.

Waar staan we nu?

Het college van burgemeester en wethouders besloot op 27 juni 2023 om de aanvraag omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het schoolplein van Kindcentrum De Brink te verlenen. De omwonenden en de gemeenteraad zijn hierover per brief geïnformeerd. In deze brieven staat omschreven waarom het college de omgevingsvergunning heeft verleend voor het gebruik als niet overdekte fietsenstalling.

De omgevingsvergunning is aan de aanvrager verzonden. De bezwaarperiode was tot en met 6 oktober 2023. Inmiddels is de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden. De school heeft daarom de opdracht aan de aannemer voor de herinrichting van het schoolplein gegeven. Omwonenden worden door de school tijdig geïnformeerd in verband met eventuele overlast.

Ook is het verkeersbesluit genomen. Hier zijn geen bezwaren op binnengekomen.

Documenten

Presentatie 28 september 2022
Geluidsonderzoek DGMR
Figuur 5 uit het geluidsonderzoek

Wensplan 28 november 2022
Presentatie 29 november 2022
Vragen en antwoorden

Voorlopig ontwerp 23 december 2022
Bodemonderzoek
Archeologisch onderzoek

Collegeadvies omgevingsvergunning uitbreiding schoolplein 19 juni 2023