Voor het Openbaar Vervoer in Leiderdorp is de belangrijkste doelstelling: behouden wat er is. Lijnvoering en frequentie zijn vastgelegd in de provinciale concessie Openbaar Vervoer. Leiderdorp kan hier als gemeente beleidskeuzes en wensen inbrengen. De gemeente zet hierbij in op een goede balans tussen snelle en comfortabele stadsbussen en leefbare en veilige woonstraten. Ook wordt aandacht gevraagd voor een hogere frequentie om daarmee de reistijd van deur tot deur te verkorten. Onderzocht wordt of de R-netroute uitgebreid kan worden naar bestemmingen zoals Schiphol Station Lammenschans of Alphen a/d Rijn en of een vorm van Nachtnet mogelijk is.

Daarnaast zet de gemeente in op de inrichting van haltes, de looproutes naar bushaltes en de overstap van fiets op bus. Op deze wijze moet openbaar vervoer voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk worden en blijven. Leiderdorp heeft één R-net route tussen ziekenhuis en Leiden CS.