Op de Rietschans en Touwbaan wordt gewerkt aan het verbeteren van de fietsveiligheid. Graag delen we met u de stand van zaken hierover.

Korte termijn

Voor de zomer is een aantal maatregelen genomen, zoals het plaatsen en verwijderen van verkeersborden en het duidelijker zichtbaar maken van belijning. Daarnaast zijn er asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd en is een gele markering aangebracht ter hoogte van het Leo Kanner P.C. Hoofdcollege.

Verder onderzoek

Door een extern bureau is op verzoek van de gemeenteraad onafhankelijk onderzoek gedaan ter verbetering van de verkeersveiligheidssituatie. Het omvangrijke rapport van dit onderzoek is recent afgeleverd en vandaag door het college met een aanbiedingsbrief doorgestuurd naar de leden van de gemeenteraad. Aan de hand van de aanbevelingen in dit rapport wordt de komende tijd met zorg gewerkt aan een raadsvoorstel. Dit wordt vervolgens behandeld in het forum van 26 februari en vervolgens in de raadsvergadering van 4 maart 2024. Vanwege de complexiteit van dit onderwerp stelt het college de gemeenteraad voor om voor de behandeling van dit stuk eerst nog een informatieavond te organiseren.

Motie

Verder heeft de gemeenteraad aan de Rekenkamer gevraagd of zij het volgende wil toetsen: Worden de meldingen, die binnenkomen over de verkeersveiligheid, op de juiste manier en binnen een redelijke termijn afgehandeld door de gemeente? De resultaten van dit onderzoek worden in het voorjaar 2024 verwacht.