Leiderdorp heeft een rijke geschiedenis. Het gemeentebestuur wil dit historisch waardevolle erfgoed beschermen zodat een stuk van de Leiderdorpse identiteit bewaard blijft en ook toekomstige generaties er plezier aan kunnen beleven.


Daarom is een gemeentelijk monumentenbeleid gemaakt en worden gemeentelijke monumenten aangewezen op basis van cultuurhistorische, stedenbouwkundige, of architectuurhistorische waarden. De komende jaren gaat de gemeente de monumenten stuk voor stuk aanwijzen.

 

Subsidie gemeentelijke monumenten

Het college kan aan de eigenaar van een gemeentelijk monument een financiële bijdrage (subsidie) verlenen in de subsidiabele onderhouds- of restauratiekosten van dat monument. De subsidie wordt uitsluitend verleend ten behoeve van monumenten die volgens de Erfgoedverordening Leiderdorp zijn aangewezen en zijn geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst. Een subsidie kan per monument één maal per subsidiejaar worden verleend en alleen als het monumentensubsidiebudget voor dat jaar toereikend is. Een aanvraag om subsidie dient door de eigenaar schriftelijk dan wel digitaal te worden ingediend bij het college op een daartoe beschikbaar gesteld formulier en dient in ieder geval vergezeld te gaan van de daarop gevraagde gegevens.

De subsidie kan aangevraagd worden in de periode van 2 januari tot en met 10 december. De subsidie bedraagt in alle gevallen één derde deel van de goedgekeurde subsidiabele kosten, met een maximum van € 4.000,- per aanvraag, per subsidiejaar.

 

Omgevingsvergunning procedure gemeentelijk monument

U heeft een omgevingsvergunning nodig als u aanpassingen wilt plegen aan het monument. Hoe dat werkt leest u hier.

Er is sprake van een reguliere voorbereidingsperiode. Voor de reguliere voorbereidingsperiode geldt een doorlooptijd van 8 weken (van aanvraagbevestiging tot bekendmaking van het besluit) en kan met 6 weken worden verlengd.

Leges

In de legesverordening 2023 zijn de kosten genoemd: € 335,30.

De gemeente Leiderdorp brengt geen kosten in rekening voor een vooroverleg voor een omgevingsvergunning voor een (gemeentelijk) monument. Tevens brengt de gemeente geen kosten in rekening voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor activiteiten die alleen de monumentenstatus raken (bijvoorbeeld het schoonmaken van de gehele gevel of het aanbrengen van een nieuw dak).


Gemeentelijke monumenten Leiderdorp 

Nummer

Datum

Object

Type object

109-01-2018Hoofdstraat 73Kerk
209-01-2018Hoofdstraat 75Woonhuis
309-01-2018Kerklaan 13-14Woonhuis en danscentrum
409-01-2018Hoofdstraat 192Woonhuis
509-01-2018Hoofdstraat 196Woonhuis
609-01-2018Hoofdstraat 197Woonhuis
709-01-2018Hoofdstraat 203Woonhuis
810-07-2018Hoofdstraat 6Woonhuis
910-07-2018Hoofdstraat 40Woonhuis
1010-07-2018Hoofdstraat 59Woonhuis
1118-09-2018Ruigekade 1Woonhuis
1210-07-2018Achthovenerweg 2aWoonhuis
1310-07-2018Achthovenerweg 2cWoonhuis
1410-07-2018Achthovenerweg 10Woonhuis
1528-08-2018Hoofdstraat 218 - 220Woonhuis
1611-09-2018Achthovenerweg 15aWoonhuis
1711-09-2018Hoofdstraat 2Woonhuis
1802-10-2018Hoofdstraat 1 - 3Voormalig raadhuiscomplex/burgemeesterswoning
1902-10-2018Hoofdstraat 206Woonhuis
2002-10-2018Hoofdstraat brugBrug
2102-10-2018Jaagpad 40Woonhuis (voormalige bakkerij)
2202-10-2018Jaagpad 43Woonhuis
2316-10-2018Hoofdstraat 77 en 77AWoonhuis
2416-10-2018Van der valk Boumanweg 236Woonhuis
2520-11-2018Hoogmadeseweg 62Woonhuis
2629-01-2019Hoofdstraat 162Woonhuis
2729-01-2019Doeslaan 14Woonhuis
2821-01-2020Van Diepeningenlaan 2Restaurant
2921-01-2020Zijldijk 28Restaurant
3021-01-2020Ruigekade 3Woonhuis
3104-02-2020Kom van Aaiweg 2Woonhuis
3316-02-2021Hoofdstraat 38Woonhuis
3416-02-2021Hoofdstraat 98Woonhuis
3516-02-2021Hoofdstraat 100Woonhuis
3616-03-2021Hoogmadeseweg 14 en 16Woonhuizen
3723-03-2021Ruigekade 2Boerderij
3823-03-2021Hoofdstraat 230Woonhuis
3923-03-2021Hoofdstraat 34Woonhuis
4030-03-2021Eikenlaan/KerklaanHet kerkhof in ruste aan de Eikenlaan/Kerklaan
4106-04-2021Hoofdstraat 216Woonhuis
4206-04-2021Dr. van Rhijnstraat 10Woonhuis
4311-05-2021Hoofdstraat 86-88Woonhuizen
4415-06-2021Achthovenerweg 54/54aWoonhuis
4529-06-2021Zijldijk 31/31aBoerderij met woonhuis
4613-07-2021Achthovenerweg 23Boerderij met woonhuis
4704-07-2023Hoofdstraat 211Woonhuis