Soms kan een woning of bouwwerk de status van een gemeentelijk monument verkrijgen. Het voordeel van een gemeentelijke monumentenstatus is dat u per 1 juli 2018 subsidie kunt krijgen voor het onderhoud, zie ook de monumentennota. Wel moet u altijd een vergunning aanvragen voor verbouwingen en een melding doen voor onderhoud. Hier zijn regels aan verbonden.

U komt in aanmerking voor gemeentelijke subsidie alleen als je over een gemeentelijk pand beschikt.