Soms kan een woning of bouwwerk de status van een gemeentelijk monument verkrijgen. De erfgoedverordening Leiderdorp beschrijft het proces van deze aanwijzingen en wie het kan aanvragen. Het voordeel van een gemeentelijke monumentenstatus is dat u per 1 juli 2018 subsidie kunt krijgen voor het onderhoud, zie ook de monumentennota. Wel moet u altijd een vergunning aanvragen voor verbouwingen en een melding doen voor onderhoud en hier zijn regels aan verbonden.

Soms kan een woning of bouwwerk de status van monument verkrijgen. Het voordeel hiervan is dat u subsidie en/of belastingaftrek kunt krijgen voor het onderhoud. Wel moet u altijd een vergunning aanvragen voor (ver)bouw- en onderhoud en hier zijn strenge regels aan verbonden.