Aan de noordkant van Leiderdorp ligt de Boterhuispolder. De polder ligt op grondgebied van twee gemeenten: Leiderdorp en Teylingen, met de Verlaatsloot als grens.

De Boterhuispolder is een veenweidegebied dat overwegend agrarisch wordt gebruikt. Om meer mensen van dit bijzondere landschap te laten genieten, lieten Leiderdorp en Teylingen in 2012/2013 wandelpaden, fietspaden, kanoroutes, picknickplekken en visstekken aanleggen. Ook werd in het zuidelijk deel grond afgegraven zodat nieuwe, 'natte' natuur kan ontstaan. Door de natuurvriendelijke oevers kregen nieuwe dier- en plantensoorten gelegenheid zich te ontwikkelen. Speciaal ontworpen informatieobjecten vertellen de recreant het verhaal van de Boterhuispolder. De teksten werden gemaakt door de Leiderdorpse kunsthistorica Claudia Thunnissen.

Bekijk:
Kaart Boterhuispolder
Informatieobjecten Boterhuispolder