Ambulante zorg en/of begeleiding (ondersteuning in de eigen woonsituatie) is ondersteunende, gespecialiseerde zorg voor iedere persoon met een beperking. Het doel is dat mensen ondanks hun beperking zichzelf toch maximaal kunnen ontplooien en de regie over hun eigen leven kunnen voeren.