Het is de taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld voor mensen die niet meer zelfstandig op eigen kracht kunnen functioneren, ook niet met behulp van familie, buren en vrienden.