Heeft u ondersteuning nodig?

In Leiderdorp willen we dat iedereen mee kan doen. Ook inwoners voor wie dat een uitdaging is. Zijn door uw beperkingen bepaalde zaken voor u moeilijker geworden? Kunt u daarom niet meer meedoen, zoals u zou willen? Dan kunt u contact opnemen met Incluzio Leiderdorp. Ook als u zorgen heeft rondom geld, vragen over mantelzorg of over opvoeden, of als u vrijwilligerswerk wilt doen of gezonder leven, kunt u bij Incluzio Leiderdorp terecht. Kijk voor meer informatie op www.incluzioleiderdorp.nl. Zij kunnen u ook verder helpen met uw vragen over de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Zorgen over iemand die geen hulp wil?

Maakt u zich zorgen over iemand die geen hulp wil? Neem dan contact op met het Meldpunt Zorg en Overlast. Als het nodig is, zorgen wij dat er passende hulp op gang komt. U kunt ons ook bellen voor advies. Ook als u denkt dat iemand verplichte zorg (Wet verplichte GGZ) nodig heeft, kunt u bij ons een melding doen. Voor meer informatie over het Meldpunt Zorg en Overlast: https://ggdhm.nl/thema-s/category/zorg-en-overlast/.