De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan dat het College van B&W en de gemeenteraad van Leiderdorp gevraagd en ongevraagd adviseert. De leden zijn allen inwoners van Leiderdorp en hebben kennis van en affiniteit met het sociaal domein en bijbehorende doelgroepen. Kijk voor meer informatie en de uitgebrachte adviezen op www.adviesraadsociaaldomeinleiderdorp.nl.