Als u door ouder worden of door andere oorzaken geestelijke beperkingen heeft opgelopen, dan vallen bepaalde vanzelfsprekendheden weg. Uw geheugen werkt bijvoorbeeld niet optimaal, of u kunt zich moeilijk verstaanbaar maken. U kunt dan terugvallen op professionele begeleiding en ondersteuning. Daarnaast krijgt u voorlichting en persoonlijk advies. Deze zorg kan vergoed worden vanuit de Wmo, maar ook vanuit de Wlz. Dat is afhankelijk van de situatie.

Hoe u de ondersteuning aanvraagt, leest u op deze pagina.