De gemeente houdt contact met de mantelzorgers, inventariseert behoeften en de knelpunten waar mantelzorgers tegen aan lopen en draagt bij aan oplossingen op lokaal niveau. Bij vakanties of ziekte is vervanging van de mantelzorger geregeld (respijtzorg) en de mantelzorger kan een 'blijk van waardering' krijgen van de gemeente.

Voor meer informatie kijkt u op deze pagina.