Jaarlijks kunnen VVE-geregistreerde kindercentra binnen Leiderdorp voor 1 oktober een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente Leiderdorp. Dit kan voor activiteiten op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie.

Let op: deze subsidieregeling is alleen bedoeld voor VVE-geregistreerde kindercentra binnen Leiderdorp. Programma’s voor- en vroegschoolse educatie (VVE) zijn programma’s voor kinderen van 2, 5 tot 4 jaar. Deze zijn gericht op het bevorderen van hun ontwikkeling op verschillende terreinen.

Achtergrondinformatie


Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp houdende regels omtrent voorschoolse voorzieningen (Subsidieregel voorschoolse voorzieningen gemeente Leiderdorp 2020)