Op deze pagina vindt u meer informatie over het aanvragen van subsidies bij de gemeente Leiderdorp. De gemeente Leiderdorp heeft per 1 januari 2024 een nieuwe Algemene Subsidie Verordening (ASV). In deze ASV staat welke activiteiten subsidie kunnen krijgen en aan welke algemene spelregels de activiteiten moeten voldoen.

Op deze pagina kunt u vinden hoe u subsidie kunt aanvragen bij de gemeente Leiderdorp en voor welke onderwerpen. In de rechterkolom kunt u subsidieregelingen vinden voor bepaalde onderwerpen. In een specifieke subsidieregeling kan een andere termijn zijn opgenomen waarvoor een aanvraag moet zijn ingediend. Bij ‘overige subsidies’ kunt u een subsidie indienen voor de volgende algemene onderwerpen:

  • Kunst en cultuur, recreatie
  • Sporten en bewegen
  • Onderwijs
  • Maatschappelijke participatie
  • Natuur en milieu, dierenwelzijn
  • Openbare orde en veiligheid
  • Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
  • Volksgezondheid
  • Energie besparen

Staat uw onderwerp niet in het bovenstaande rijtje en niet in de rechterkolom? Dan kunt u hiervoor geen subsidie aanvragen.