Meer Leiderdorpers in beweging krijgen. Dat is het belangrijkste doel van het sportbeleid van de gemeente Leiderdorp. In het Leiderdorps Sportakkoord werken verschillende organisaties samen om dit doel te bereiken. Leiderdorpse sportorganisaties die activiteiten willen doen, kunnen subsidie aanvragen. De activiteiten moeten dan wel bijdragen aan één van de doelen uit het sportakkoord.

De doelen uit het sportakkoord 2023-2026 zijn

Voorwaarden om de subsidie aan te vragen:

  • uw organisatie komt uit de sport en/of uit het maatschappelijk veld.
  • uw organisatie bevindt zich in Leiderdorp.
  • de activiteit helpt minimaal één van de doelen van het Leiderdorps sportakkoord te behalen.
  • er wordt samengewerkt met minimaal 1 partner uit een ander werkveld. Dit kan bijvoorbeeld onderwijs, welzijn of zorg zijn.
  • de Stuurgroep Sportakkoord Leiderdorp adviseert positief op de aanvraag.

Maximale bedragen


Het maximale bedrag voor deze regeling is 30.000 euro in 2024. Dit is verdeeld over 3 rondes van 10.000 euro Het maximale subsidiebedrag per aanvraag is 3000 euro.

Aanvragen

De deadline voor het aanvragen is voorbij. Vanaf 1 juni 2024 kunt u weer subsidie aanvragen. Houd de website in de gaten voor meer informatie.

Melding of vergunning


Misschien heeft u voor het uitoefenen van de sportactiviteiten op de gewenste locatie een vergunning nodig? Of moet u een melding doen? Kijk dan op de website www.omgevingswet.overheid.nl en klik daarna op de pagina het organiseren van een evenement in Leiderdorp. Houdt u bij een eventuele aanvraag rekening met de afhandelingstermijnen.

Contact


U kunt contact opnemen met de beleidsmedewerker Sport via info@leiderdorp.nl.