Meer Leiderdorpers in beweging krijgen. Dat is het belangrijkste doel van het sportbeleid van de gemeente Leiderdorp. In het Leiderdorps Sportakkoord werken verschillende organisaties samen om dit doel te bereiken. Leiderdorpse sportorganisaties die activiteiten willen doen, kunnen subsidie aanvragen. De activiteiten moeten dan wel bijdragen aan één van de doelen uit het sportakkoord.

De doelen uit het sportakkoord 2023-2026 zijn:

  • samenwerken aan een stevige basis. De voorwaarden om te kunnen sporten en daar plezier aan te beleven, moeten worden verbeterd. Dit gaat over de mensen, organisaties, cultuur en materiële voorzieningen in de sport. We willen sportaanbieders van goede kwaliteit. Deze sportaanbieders moeten toegankelijk en veilig zijn voor alle Leiderdorpers.

  • werken aan een groter bereik. Meer Leiderdorpers voelen zich aangesproken en uitgenodigd om te gaan sporten en sport te beleven. Dit doen we door drempels te verlagen, mensen te prikkelen en succesverhalen te delen.

  • werken aan meer betekenis van sport. Dit gaat over de waarde van sport voor Leiderdorp. Zo zijn energie, plezier en een nuttige bezigheid in het dagelijks leven van waarde. Maar ook het tegengaan van eenzaamheid en ongelijke kansen. Daarnaast is de bevordering van de gezondheid van waarde.

Voorwaarden om de subsidie aan te vragen:

  • uw organisatie komt uit de sport en/of uit het maatschappelijk veld.
  • uw organisatie bevindt zich in Leiderdorp.
  • de activiteit helpt minimaal één van de doelen van het Leiderdorps sportakkoord te behalen.
  • er wordt samengewerkt met minimaal 1 partner uit een ander werkveld. Dit kan bijvoorbeeld onderwijs, welzijn of zorg zijn.
  • de Stuurgroep Sportakkoord Leiderdorp adviseert positief op de aanvraag.

Maximale bedragen

  • Het maximale bedrag voor deze regeling is maximaal 54.000 euro in 2023.
  • Het maximale subsidiebedrag per aanvraag is 4.950 euro.

Aanvragen

De deadline voor het aanvragen is voorbij. Vanaf 1 januari 2024 kunt u weer subsidie aanvragen.

Melding of vergunning

Misschien heeft u voor het uitoefenen van de sportactiviteiten op de gewenste locatie een vergunning nodig, of moet u een melding doen. Kijk op de website van het omgevingsloket en de pagina over het organiseren van een evenement in Leiderdorp voor meer informatie. Houdt u bij een eventuele aanvraag rekening met de afhandelingstermijnen.

Contact

U kunt contact opnemen met de beleidsmedewerker Sport via info@leiderdorp.nl.