Bent u door een handicap, ziekte of ouderdom afhankelijk van anderen om u buitenshuis te kunnen verplaatsen met een auto of openbaar vervoer? Heeft u niemand waarop u hierbij kunt terugvallen? Dan heeft u mogelijk recht op een gemeentelijke bijdrage in de kosten van vervoersvoorzieningen.