Bent u door een handicap, ziekte of ouderdom afhankelijk van anderen om u buitenshuis te kunnen verplaatsen met een auto of openbaar vervoer? Heeft u niemand waarop u hierbij kunt terugvallen? Dan heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de kosten van vervoersvoorzieningen. U krijgt bijvoorbeeld een budget om te reizen met de regiotaxi.

Hoe u de tegemoetkoming aanvraagt, leest u op deze pagina.