Welzijnssubsidie
Lees onderstaande documenten om te zien of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden.

Heeft u toch nog vragen, dan kunt u deze, bij voorkeur via e-mail, stellen aan Sonja Hoedjes: s.hoedjes@leiderdorp.nl  of Wendy Schouten: wschouten@leiderdorp.nl .

Indienen van een subsidieaanvraag doet u bij voorkeur digitaal door deze te mailen aan info@leiderdorp.nl . Vermeld hierbij duidelijk dat het om een subsidieaanvraag of aanvraag tot vaststelling gaat en vermeld erbij het tijdvak waarop deze betrekking heeft. U kunt de aanvraag ook inleveren bij de balie in het gemeentehuis van Leiderdorp of per post versturen naar Willem Alexanderlaan 1, 2351 CR Leiderdorp of postbus 35, 2350AA Leiderdorp.