Burgemeester Laila Driessen

Aansluitend bij functie:

 • Voorzitter Groene Cirkel Bijenlandschap
 • Vicevoorzitter Vereniging van Burgemeesters van gemeenten in Zuid-Holland (VBGZH)
 • Secretaris burgemeesterskring Holland Rijnland
 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
 • Erevoorzitter Oranjevereniging
 • Lid algemeen bestuur Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) - Openbare orde en veiligheid
 • Lid van districtscollege Regio Leiden Duin- en Bollenstreek (politie en openbaar ministerie)

Overig

 • Voorzitter Comité van Aanbeveling van het Leiderdorps kamerkoor

Wethouder Herman Romeijn

Aansluitend bij functie:

 • Lid stuurgroep Economie071
 • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst West-Holland

Overig

 • Bestuurslid van Stichting fractieondersteuning Christenunie Utrecht

Wethouder Gebke van Gaal

Overig

 • Lid Partijbestuur GroenLinks 
  • Lid Bestuur International Foundation GroenLinks (onderdeel partijbestuur)
  • Lid Raad van Advies NIMD (als onderdeel rol Partijbestuur)
 • Eigenaar MoZo Consultancy (geen activiteit, en opheffing Q4 2023) 
 • Eigenaar El Choque Ideal S.L. (Spaanse BV zonder activiteit) 
 • Vrijwilliger bij JINC 

Wethouder Daan Binnendijk

Aansluitend bij functie:

 • Voorzitter GR Serviceorganisatie Zorg
 • Voorzitter sociaal domein Leidse regio
 • Lid Algemeen bestuur Hecht
 • Lid Algemeen bestuur BSGR