Burgemeester Laila Driessen

Aansluitend bij functie:
Voorzitter Groene Cirkel Bijenlandschap
Vicevoorzitter Vereniging van Burgemeesters van gemeenten in Zuid-Holland (VBGZH)
Secretaris burgemeesterskring Holland Rijnland
Lid algemeen bestuur  Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
Erevoorzitter Oranjevereniging
Lid algemeen bestuur Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) - Openbare orde en veiligheid
Lid van districtscollege Regio Leiden Duin- en Bollenstreek (politie en openbaar ministerie)

Overig
Voorzitter Comité van Aanbeveling van het Leiderdorps kamerkoor

Wethouder Herman Romeijn

Aansluitend bij functie:
Lid stuurgroep Economie071
Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst West-Holland

Overig
Bestuurslid van Stichting fractieondersteuning Christenunie Utrecht

Wethouder Bob Vastenhoud

Aansluitend bij functie:
Lid bestuurlijke overleg Samenwerking waterketen Leidse regio
Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst West-Holland

Wethouder Daan Binnendijk

Aansluitend bij functie:
Voorzitter GR Serviceorganisatie Zorg
Voorzitter sociaal domein Leidse regio
Lid DB Holland Rijnland (tot 1 januari 2023)
Voorzitter Servicepunt 71 (tot 1 januari 2023)
Lid Algemeen bestuur Hecht
Lid Algemeen bestuur BSGR